De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Préaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Daniel Préaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Daniel Préaux

Cumuleo