De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Suys

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Bart Suys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Bart Suys

Cumuleo