De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrizio Salvi

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrizio Salvi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrizio Salvi

Cumuleo