De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Fontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door André Fontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door André Fontaine

Cumuleo