De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Remy

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Remy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Remy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Remy

Cumuleo