De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brecht De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Brecht De Vos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Brecht De Vos

Cumuleo