De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ana´s GOFFINET

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Ana´s GOFFINET
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Ana´s GOFFINET
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Ana´s GOFFINET

Cumuleo