De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Saussez

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Paul Saussez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Paul Saussez

Cumuleo