De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Scala

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Bruno Scala
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Bruno Scala

Cumuleo