De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincenzo Sciarra

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Vincenzo Sciarra
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Vincenzo Sciarra

Cumuleo