De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Wattiez

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Luc Wattiez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Luc Wattiez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Luc Wattiez

Cumuleo