De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Segers

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Bart Segers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Bart Segers

Cumuleo