De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fatima Shaban

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Fatima Shaban
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Fatima Shaban
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Fatima Shaban

Cumuleo