De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Soupart

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Soupart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Soupart

Cumuleo