De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvon Soyez

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Yvon Soyez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Yvon Soyez

Cumuleo