De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Spinette

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Spinette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean Spinette

Cumuleo