De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Stassart

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Pierre Stassart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Pierre Stassart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Pierre Stassart

Cumuleo