De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Sterckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Dirk Sterckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Dirk Sterckx

Cumuleo