De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Tabart

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Alain Tabart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Alain Tabart

Cumuleo