De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Tanzilli

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Antoine Tanzilli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Antoine Tanzilli

Cumuleo