De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Klaps

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Johan Klaps
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Johan Klaps
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Johan Klaps

Cumuleo