De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Jacquemin

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Hervé Jacquemin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Hervé Jacquemin

Cumuleo