De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Billiet

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Frank Billiet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Frank Billiet

Cumuleo