De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Gondon

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Georges Gondon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Georges Gondon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Georges Gondon

Cumuleo