De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Franzen

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Daniel Franzen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Daniel Franzen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Daniel Franzen

Cumuleo