De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Englebert

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Claude Englebert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Claude Englebert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Claude Englebert

Cumuleo