De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanne Defays

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jeanne Defays
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jeanne Defays
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jeanne Defays

Cumuleo