De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Burnotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Annick Burnotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Annick Burnotte

Cumuleo