De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Baumgarten

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Werner Baumgarten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Werner Baumgarten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Werner Baumgarten

Cumuleo