De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Astrid Wittebolle

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Astrid Wittebolle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Astrid Wittebolle

Cumuleo