De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Poncelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Pascal Poncelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Pascal Poncelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Pascal Poncelet

Cumuleo