De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Plume

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door François Plume
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door François Plume
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door François Plume

Cumuleo