De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Père

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Françoise Père
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Françoise Père

Cumuleo