De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Palmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Alain Palmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Alain Palmans

Cumuleo