De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door André Antoine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door André Antoine

Cumuleo