De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Lutgen

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Benoît Lutgen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Benoît Lutgen

Cumuleo