De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Nollet

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Marc Nollet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Marc Nollet

Cumuleo