De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Decleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Hilde Decleer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Hilde Decleer

Cumuleo