De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Bruno Antoine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Bruno Antoine

Cumuleo