De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Louette

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Baudouin Louette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Baudouin Louette

Cumuleo