De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Targnion

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Muriel Targnion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Muriel Targnion
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Muriel Targnion

Cumuleo