De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Peuskens

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Paul Peuskens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Paul Peuskens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Paul Peuskens

Cumuleo