De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Vandecasteele

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean Vandecasteele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean Vandecasteele

Cumuleo