De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Schrauwen

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Frans Schrauwen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Frans Schrauwen

Cumuleo