De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Thirion

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jan Thirion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jan Thirion

Cumuleo