De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Buyse

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Christian Buyse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Christian Buyse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Christian Buyse

Cumuleo