De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan De Backer

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jan De Backer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jan De Backer

Cumuleo