De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Koenraad Anciaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Koenraad Anciaux

Cumuleo