De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Aseglio

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Michel Aseglio
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Michel Aseglio
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Michel Aseglio

Cumuleo