De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gert Vandersmissen

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Gert Vandersmissen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Gert Vandersmissen

Cumuleo